استخدامی 91

سوالات استخدامی مهمانداری هواپیما

 

سوالات استخدامی مهمانداری هواپیمایی ماهان

 سوالات استخدامی فناوری اطلاعات (مهارتهای هفت گانه icdl) شامل ۲۵۰ سوال با پاسخنامه

 سوالات استخدامی ریاضی وآمار مقدماتی ۳۰۰ سوال با پاسخنامه

 سوالات استخدامی زبان وادبیات فارسی ۵۵۰ سوال با پاسخنامه

 سوالات استخدامی معارف اسلامی ۳۲۵ سوال با پاسخنامه

سوالات استخدامی زبان انگلیسی عمومی ۵۰۰ سوال با پاسخنامه

 سوالات استخدامی اطلاعات عمومی ودانش اجتماعی ومبانی قانونی ۳۳۰ سوال با پاسخنامه

سوالات استخدامی هوش و توانمندی های عمومی ۶۰۰ سوال با پاسخنامه

 

 2800تومان


برچسب‌ها: سوالات استخدامی مهمانداری هواپیما
+ نوشته شده در  جمعه بیست و هشتم فروردین ۱۳۹۴ساعت 18:1  توسط admin  | 
مرجع کامل کارآموزی

سوالات استخدامی کارشناس برنامه و بودجه

 

 

سوالات کارشناس برنامه و بودجه استخدامی دستگاه های اجرایی کشور ۹۴

(کد خوشه :۱۱۶)

سوالات بر دو قسم است :

سوالات عمومی :

۱- سوالات استخدامی فناوری اطلاعات (مهارتهای هفت گانه icdl) شامل ۲۵۰ سوال با پاسخنامه

۲- سوالات استخدامی ریاضی وآمار مقدماتی ۳۰۰ سوال با پاسخنامه

۳- سوالات استخدامی زبان وادبیات فارسی ۵۵۰ سوال با پاسخنامه

۴- سوالات استخدامی معارف اسلامی ۳۲۵ سوال با پاسخنامه

۵- سوالات استخدامی زبان انگلیسی عمومی ۵۰۰ سوال با پاسخنامه

۶- سوالات استخدامی اطلاعات عمومی ودانش اجتماعی ومبانی قانونی ۳۳۰ سوال با پاسخنامه

۷- سوالات استخدامی هوش و توانمندی های عمومی ۶۰۰ سوال با پاسخنامه

با خرید سوالات بالا این سوالات را رایگان دانلود نمایید

سوالات تخصصی:

۱- سوالات استخدامی اصول و تئوری های مدیریت ۲۵۰ سوال با پاسخنامه

۲- سوالات استخدامی اقتصاد کلان و مالیه عمومی ۲۴۰ سوال با پاسخنامه

۳- سوالات استخدامی اصول حسابداری ۱۷۰ سوال با پاسخنامه

۴- سوالات استخدامی بوجه ریزی (تنظیم بودجه) و حسابداری دولتی ۲۵۰ سوال با پاسخنامه

 4900تومان


برچسب‌ها: سوالات استخدامی کارشناس برنامه و بودجه
+ نوشته شده در  جمعه بیست و هشتم فروردین ۱۳۹۴ساعت 18:0  توسط admin  | 
مرجع کامل کارآموزی

سوالات استخدامی امور مالی

 

 

سوالات امور مالی استخدامی دستگاه های اجرایی کشور ۹۴

(کد خوشه :۱۵۵)

سوالات بر دو قسم است :

سوالات عمومی :

۱- سوالات استخدامی فناوری اطلاعات (مهارتهای هفت گانه icdl) شامل ۲۵۰ سوال با پاسخنامه

۲- سوالات استخدامی ریاضی وآمار مقدماتی ۳۰۰ سوال با پاسخنامه

۳- سوالات استخدامی زبان وادبیات فارسی ۵۵۰ سوال با پاسخنامه

۴- سوالات استخدامی معارف اسلامی ۳۲۵ سوال با پاسخنامه

۵- سوالات استخدامی زبان انگلیسی عمومی ۵۰۰ سوال با پاسخنامه

۶- سوالات استخدامی اطلاعات عمومی ودانش اجتماعی ومبانی قانونی ۳۳۰ سوال با پاسخنامه

۷- سوالات استخدامی هوش و توانمندی های عمومی ۶۰۰ سوال با پاسخنامه

با خرید سوالات بالا این سوالات را رایگان دانلود نمایید

سوالات تخصصی:

۱- سوالات استخدامی اصول حسابداری ۱۷۵ سوال با پاسخنامه

۲- سوالات استخدامی اصول تنظیم بودجه ۱۵۰ سوال با پاسخنامه

۳- سوالات استخدامی حسابداری دولتی ۱۰۰ سوال با پاسخنامه

۴- سوالات استخدامی حسابداری مالی ۱۶۰ سوال با پاسخنامه

 

 3900تومان

سوالات بعد از پرداخت قابل دانلود می باشد

برچسب‌ها: سوالات استخدامی امور مالی
+ نوشته شده در  جمعه بیست و هشتم فروردین ۱۳۹۴ساعت 18:0  توسط admin  | 
مرجع کامل کارآموزی

سوالات استخدامی امور مالیاتی

 

سوالات امور مالیاتی استخدامی دستگاه های اجرایی کشور ۹۴

(کد خوشه :۱۸۰)

سوالات بر دو قسم است :

سوالات عمومی :

۱- سوالات استخدامی فناوری اطلاعات (مهارتهای هفت گانه icdl) شامل ۲۵۰ سوال با پاسخنامه

۲- سوالات استخدامی ریاضی وآمار مقدماتی ۳۰۰ سوال با پاسخنامه

۳- سوالات استخدامی زبان وادبیات فارسی ۵۵۰ سوال با پاسخنامه

۴- سوالات استخدامی معارف اسلامی ۳۲۵ سوال با پاسخنامه

۵- سوالات استخدامی زبان انگلیسی عمومی ۵۰۰ سوال با پاسخنامه

۶- سوالات استخدامی اطلاعات عمومی ودانش اجتماعی ومبانی قانونی ۳۳۰ سوال با پاسخنامه

۷- سوالات استخدامی هوش و توانمندی های عمومی ۶۰۰ سوال با پاسخنامه

با خرید سوالات بالا این سوالات را رایگان دانلود نمایید

سوالات تخصصی:

۱- سوالات استخدامی اقتصاد خرد و کلان ۸۰۰ سوال با پاسخنامه

۲- سوالات استخدامی حسابداری صنعتی ۱۱۵ سوال با پاسخنامه

۳- سوالات استخدامی حسابداری عمومی ۱۷۳ سوال با پاسخنامه

۴- سوالات استخدامی مالیه عمومی ۱۱۵ سوال با پاسخنامه

۵- جزوه آشنایی با قوانین و مقررات مالیاتی

 

 4900تومان

سوالات بعد از پرداخت قابل دانلود می باشد

برچسب‌ها: سوالات استخدامی امور مالیاتی
+ نوشته شده در  جمعه بیست و هشتم فروردین ۱۳۹۴ساعت 18:0  توسط admin  | 
مرجع کامل کارآموزی

سوالات استخدامی کارشناس تحلیل گر و برنامه نویس سیستم

 

سوالات کارشناس تحلیل گر و برنامه نویس سیستم استخدامی دستگاه های اجرایی کشور ۹۴

(کد خوشه :۱۷۸)

سوالات بر دو قسم است :

سوالات عمومی :

۱- سوالات استخدامی فناوری اطلاعات (مهارتهای هفت گانه icdl) شامل ۲۵۰ سوال با پاسخنامه

۲- سوالات استخدامی ریاضی وآمار مقدماتی ۳۰۰ سوال با پاسخنامه

۳- سوالات استخدامی زبان وادبیات فارسی ۵۵۰ سوال با پاسخنامه

۴- سوالات استخدامی معارف اسلامی ۳۲۵ سوال با پاسخنامه

۵- سوالات استخدامی زبان انگلیسی عمومی ۵۰۰ سوال با پاسخنامه

۶- سوالات استخدامی اطلاعات عمومی ودانش اجتماعی ومبانی قانونی ۳۳۰ سوال با پاسخنامه

۷- سوالات استخدامی هوش و توانمندی های عمومی ۶۰۰ سوال با پاسخنامه

با خرید سوالات بالا این سوالات را رایگان دانلود نمایید

سوالات تخصصی:

۱- سوالات استخدامی پایگاه داده ها ۱۰۰ سوال با پاسخنامه

۲- سوالات استخدامی تحلیل و طراحی سیستم ۱۰۰ سوال با پاسخنامه

۳- سوالات استخدامی زبان های برنامه نویس ۲۲۰ سوال با پاسخنامه

 

 3900تومان

سوالات بعد از پرداخت قابل دانلود می باشد

برچسب‌ها: سوالات استخدامی کارشناس تحلیل گر و برنامه نویس سیس
+ نوشته شده در  جمعه بیست و هشتم فروردین ۱۳۹۴ساعت 17:59  توسط admin  | 
مرجع کامل کارآموزی

سوالات استخدامی کارشناس امور پژوهشی

 

سوالات کارشناس امور پژوهشی استخدامی دستگاه های اجرایی کشور ۹۴

(کد خوشه :۱۲۷۷)

سوالات بر دو قسم است :

سوالات عمومی :

۱- سوالات استخدامی فناوری اطلاعات (مهارتهای هفت گانه icdl) شامل ۲۵۰ سوال با پاسخنامه

۲- سوالات استخدامی ریاضی وآمار مقدماتی ۳۰۰ سوال با پاسخنامه

۳- سوالات استخدامی زبان وادبیات فارسی ۵۵۰ سوال با پاسخنامه

۴- سوالات استخدامی معارف اسلامی ۳۲۵ سوال با پاسخنامه

۵- سوالات استخدامی زبان انگلیسی عمومی ۵۰۰ سوال با پاسخنامه

۶- سوالات استخدامی اطلاعات عمومی ودانش اجتماعی ومبانی قانونی ۳۳۰ سوال با پاسخنامه

۷- سوالات استخدامی هوش و توانمندی های عمومی ۶۰۰ سوال با پاسخنامه

 

با خرید سوالات بالا این سوالات را رایگان دانلود نمایید

سوالات تخصصی:

۱- سوالات استخدامی جامعه شناسی سازمان ها ۱۰۰ سوال با پاسخنامه

۲- سوالات استخدامی روش تحقیق  ۱۱۵ سوال با پاسخنامه

۳- سوالات استخدامی مبانی و نظریه های جامع شناسی ۱۲۰ سوال با پاسخنامه

۴- سوالات استخدامی  آمار و کاربرد آن در مدیریت ۱۲۰  سوال با پاسخ نامه + جزوء ۱۴۰ صفحه ایی

 

 4900تومان

سوالات بعد از پرداخت قابل دانلود می باشد

برچسب‌ها: سوالات استخدامی کارشناس امور پژوهشی
+ نوشته شده در  جمعه بیست و هشتم فروردین ۱۳۹۴ساعت 17:59  توسط admin  | 
مرجع کامل کارآموزی

سوالات استخدامی فوریت های پزشکی

 

سوالات استخدامی فوریت های پزشکی دستگاه های اجرایی کشور ۹۴

 

(کد خوشه :۱۲۷۳)

سوالات بر دو قسم است :

سوالات عمومی :

۱- سوالات استخدامی فناوری اطلاعات (مهارتهای هفت گانه icdl) شامل ۲۵۰ سوال با پاسخنامه

۲- سوالات استخدامی ریاضی وآمار مقدماتی ۳۰۰ سوال با پاسخنامه

۳- سوالات استخدامی زبان وادبیات فارسی ۵۵۰ سوال با پاسخنامه

۴- سوالات استخدامی معارف اسلامی ۳۲۵ سوال با پاسخنامه

۵- سوالات استخدامی زبان انگلیسی عمومی ۵۰۰ سوال با پاسخنامه

۶- سوالات استخدامی اطلاعات عمومی ودانش اجتماعی ومبانی قانونی ۳۳۰ سوال با پاسخنامه

۷- سوالات استخدامی هوش و توانمندی های عمومی ۶۰۰ سوال با پاسخنامه

با خرید سوالات بالا این سوالات را رایگان دانلود نمایید

سوالات تخصصی:

۱- سوالات استخدامی اناتومی و فیزیولوژی بدن ۱۳۵ سوال با پاسخنامه

 

 4900تومان

سوالات بعد از پرداخت قابل دانلود می باشد

برچسب‌ها: سوالات استخدامی فوریت های پزشکی
+ نوشته شده در  جمعه بیست و هشتم فروردین ۱۳۹۴ساعت 17:59  توسط admin  | 
مرجع کامل کارآموزی

سوالات استخدامی کارشناس برنامه ریزی

 

سوالات استخدامی کارشناس برنامه ریزی دستگاه های اجرایی کشور ۹۴

(کد خوشه :۱۶۱)

سوالات بر دو قسم است :

سوالات عمومی :

۱- سوالات استخدامی فناوری اطلاعات (مهارتهای هفت گانه icdl) شامل ۲۵۰ سوال با پاسخنامه

۲- سوالات استخدامی ریاضی وآمار مقدماتی ۳۰۰ سوال با پاسخنامه

۳- سوالات استخدامی زبان وادبیات فارسی ۵۵۰ سوال با پاسخنامه

۴- سوالات استخدامی معارف اسلامی ۳۲۵ سوال با پاسخنامه

۵- سوالات استخدامی زبان انگلیسی عمومی ۵۰۰ سوال با پاسخنامه

۶- سوالات استخدامی اطلاعات عمومی ودانش اجتماعی ومبانی قانونی ۳۳۰ سوال با پاسخنامه

۷- سوالات استخدامی هوش و توانمندی های عمومی ۶۰۰ سوال با پاسخنامه

 

با خرید سوالات بالا این سوالات را رایگان دانلود نمایید

سوالات تخصصی:

۱- سوالات استخدامی اصول و مبانی برنامه ریزی و توسعه ۱۲۰ سوال با پاسخنامه

۲- سوالات استخدامی اصول و مبانی علم اقتصاد ۱۱۵ سوال با پاسخنامه

۳- سوالات استخدامی اصول و مبانی مدیریت و بهره وری ۵۶۰ سوال با پاسخنامه

 

 4900تومان

سوالات بعد از پرداخت قابل دانلود می باشد

برچسب‌ها: سوالات استخدامی کارشناس برنامه ریزی
+ نوشته شده در  جمعه بیست و هشتم فروردین ۱۳۹۴ساعت 17:59  توسط admin  | 
مرجع کامل کارآموزی

سوالات استخدامی کارشناس مطالعات اقتصادی

 

سوالات استخدامی کارشناس مطالعات اقتصادی دستگاه های اجرایی کشور ۹۴

(کد خوشه :۱۲۴۸)

سوالات بر دو قسم است :

سوالات عمومی :

۱- سوالات استخدامی فناوری اطلاعات (مهارتهای هفت گانه icdl) شامل ۲۵۰ سوال با پاسخنامه

۲- سوالات استخدامی ریاضی وآمار مقدماتی ۳۰۰ سوال با پاسخنامه

۳- سوالات استخدامی زبان وادبیات فارسی ۵۵۰ سوال با پاسخنامه

۴- سوالات استخدامی معارف اسلامی ۳۲۵ سوال با پاسخنامه

۵- سوالات استخدامی زبان انگلیسی عمومی ۵۰۰ سوال با پاسخنامه

۶- سوالات استخدامی اطلاعات عمومی ودانش اجتماعی ومبانی قانونی ۳۳۰ سوال با پاسخنامه

۷- سوالات استخدامی هوش و توانمندی های عمومی ۶۰۰ سوال با پاسخنامه

با خرید سوالات بالا این سوالات را رایگان دانلود نمایید

سوالات تخصصی:

۱- سوالات استخدامی اقتصاد خرد و کلان ۲۴۰ سوال با پاسخنامه

۳-سوالات استخدامی آمار اقتصاد سنجی ۴۴۰ سوال با پاسخنامه

۴- سوالات استخدامی زبان تخصصی ۳۷۰ سوال با پاسخنامه

۵ – سوالات استخدامی مسایل اقتصاد ایران ۳۶۰ سوال با پاسخنامه

 4900تومان

سوالات بعد از پرداخت قابل دانلود می باشد

برچسب‌ها: سوالات استخدامی کارشناس مطالعات اقتصادی
+ نوشته شده در  جمعه بیست و هشتم فروردین ۱۳۹۴ساعت 17:58  توسط admin  | 
مرجع کامل کارآموزی

سوالات استخدامی پردازش اطلاعات ثبت احوال دستگاه های اجرایی کشور

 

سوالات استخدامی کارشناس امور پردازش اطلاعات ثبت احوال دستگاه های اجرایی کشور

سوالات استخدامی کارشناس امور پردازش اطلاعات ثبت احوال دستگاه های اجرایی کشور ۹۴

(کد خوشه :۱۲۶۹)

سوالات بر دو قسم است :

سوالات عمومی :

۱- سوالات استخدامی فناوری اطلاعات (مهارتهای هفت گانه icdl) شامل ۲۵۰ سوال با پاسخنامه

۲- سوالات استخدامی ریاضی وآمار مقدماتی ۳۰۰ سوال با پاسخنامه

۳- سوالات استخدامی زبان وادبیات فارسی ۵۵۰ سوال با پاسخنامه

۴- سوالات استخدامی معارف اسلامی ۳۲۵ سوال با پاسخنامه

۵- سوالات استخدامی زبان انگلیسی عمومی ۵۰۰ سوال با پاسخنامه

۶- سوالات استخدامی اطلاعات عمومی ودانش اجتماعی ومبانی قانونی ۳۳۰ سوال با پاسخنامه

۷- سوالات استخدامی هوش و توانمندی های عمومی ۶۰۰ سوال با پاسخنامه

سوالات تخصصی:

۱- سوالات استخدامی مبانی پایگاه داده و ساختار فایل ۱۰۰ سوال با پاسخنامه

۲- سوالات استخدامی مدیریت هویت و هویت الکترونیکی ۱۴۵ سوال ۷۰ با پاسخ (و ۷۵ تا بدون پاسخ)

۳- سوالات استخدامی امنیت فناوری اطلاعات ۱۴۰ سوال با پاسخنامه

۴- سوالات استخدامی شبکه های کامپیوتری ۱۴۰ سوال با پاسخنامه

 

 4300تومان

سوالات بعد از پرداخت قابل دانلود می باشد

برچسب‌ها: سوالات استخدامی پردازش اطلاعات ثبت احوال دستگاه ها
+ نوشته شده در  جمعه بیست و هشتم فروردین ۱۳۹۴ساعت 17:52  توسط admin  | 
مرجع کامل کارآموزی

سوالات استخدامی متمرکز دستگاه های اجرایی کشور

نمونه سوالات آزمون استخدامی متمرکز دستگاه های اجرایی کشور

نمونه سوالات عمومی استخدامی متمرکز دستگاه های اجرایی کشور

شامل:

سوالات استخدامی فناوری اطلاعات (مهارتهای هفت گانه icdl) شامل ۳۰۰ سوال با پاسخنامه

سوالات استخدامی ریاضی وآمار مقدماتی ۵۰۰ سوال با پاسخنامه

سوالات استخدامی  زبان وادبیات فارسی  ۵۵۰ سوال با پاسخنامه

سوالات استخدامی معارف اسلامی ۹۵۰ سوال با پاسخنامه

سوالات استخدامی زبان انگلیسی عمومی ۴۰۰ سوال با پاسخنامه

سوالات استخدامی اطلاعات عمومی و دانش اجتماعی و مبانی قانونی  ۳۰۰ سوال با پاسخنامه

سوالات استخدامی هوش و توانمندی های عمومی  ۱۰۰ سوال با پاسخنامه


برچسب‌ها: نمونه سوالات آزمون استخدامی متمرکز دستگاه های اجرا
+ نوشته شده در  سه شنبه یازدهم فروردین ۱۳۹۴ساعت 22:34  توسط admin  | 
مرجع کامل کارآموزی

پاورپوینت کسب و کار اینترنتی

پاورپوینت کسب و کار اینترنتی

پاورپوینت کسب و کار اینترنتی

پاورپوینت کار آفرینی در کسب و کار اینترنتی


۱۰۲اسلاید

فهرست مطالب:

مفاهیم اولیه کسب و کار
کسب وکار چیست؟
انواع کسب وکار
اهمیت کسب وکار
حمایت دولت از کارآفرینان
اصول چهار گانه کسب وکار
کسب وکار با چه مواردی مغایرت دارد؟
پنج مهارت کسب وکار آینده ساز
مدل تلسکوپی توسعه مهارتهای کارآفرینی
پاره ای از کاربردهای معمول اینترنت
کسب وکار اینترنتی چیست؟
انواع کسب وکارهای اینترنتی
مزایای انتخاب کسب وکار اینترنتی
موانع کسب وکارهای اینترنتی
عوامل اساسی موفقیت در کسب وکار های اینترنتی
دلایل شکست کسب وکارهای اینترنتی
مسیر حرکت موفقیت در کسب و کارهای اینترنتی
طرح توجیهی کسب وکار اینترنتی
مراحل طرح توجیهی
معرفی کسب وکارهای پرسود
اسامی تعدادی از سایتهای ایرانی و خارجی که در زمینه های کسب وکار فعالیت می کنند
شناسایی فرصت ها و موقعیت ها
شروع کسب وکار اینترنتی
فرصتهای کسب موفقیت
انتخاب و توسعه یک محصول
خصوصیات محصولات انتخاب شده
انتخاب قلمرو و میزبان مناسب
طراحی یک سایت مناسب کسب وکار
نکات مهم در طراحی سایت
ایجاد یک موقعیت فروش بی همتا
نکات عمده جهت کسب, یک موقعیت منحصر به فرد
محصولات رایگان وکتابهای الکترونیکی
کتاب الکترونیکی
اهمیت کتابهای الکترونیکی در کیسب وکار اینترنتی
بازاریابی به وسیله ایمیل
راه های جمع آوری اطلاعات تماس افراد
ارتقای سایت در موتورهای جست وجو
مزایای استفاده از موتورهای جست وجو
معایب استفاده از موتورهای جست وجو
بازاریابی الکترونیکی و تبلیغات الکترونیکی
نکات عمده تبلیغات الکترونیکی
ارتباط مناسب با مشتریان
۵۰ نکته اساسی جهت موفقیت در مدیریت ارتباط با مشتریان آنلاین
نکات کلیدی کسب وکار

دانلود فایل

 
+ نوشته شده در  پنجشنبه هفتم اسفند ۱۳۹۳ساعت 21:28  توسط admin  | 
مرجع کامل کارآموزی

آموزش نگارش مقاله به زبان انگلیسی

آموزش نگارش مقاله به زبان انگلیسی

آموزش نگارش مقاله به زبان انگلیسیآموزش نگارش مقاله به زبان انگلیسی
راهنماي ساده نگارش مقالات به زبان انگلیسی

تعداد صفحات :4
فرمت : ورد + pdf

راههاي بسیاري براي نوشتن یک مقاله وجود دارد. شکل استاندارد مقاله از الگوهاي پایه اي مشابهی پیروي می کند که ما در این نوشته به آن خواهیم پرداخت
دانلود فایل

 
+ نوشته شده در  پنجشنبه هفتم اسفند ۱۳۹۳ساعت 21:27  توسط admin  | 
مرجع کامل کارآموزی

دانلود سوالات بانک تجارت رشته مهندسی صنایع

 
سوالات بانک تجارت رشته مهندسی صنایع
 

سوالات بانک تجارت شامل :

سوالات شامل چهار قسم می باشد:

نمونه سوالات ادبیات فارسی ۱۵ سوال  به همراه پاسخ
نمونه سوالات معارف اسلامی ۱۵ سوال  به همراه پاسخ
نمونه سوالات ریاضی و آمار ۱۵ سوال  به همراه پاسخ
نمونه سوالات ICDL و کامپیوتر ۱۵ سوال  به همراه پاسخ
نمونه سوالات معلومات عمومی و هوش ۱۵ سوال به همراه پاسخ
نمونه سوالات زبان انگلیسی ۱۵ سوال  به همراه پاسخ
نمونه سوالات تخصصی رشته مهندسی صنایع ۵۰ سوال  به همراه پاسخ

قیمت ۳۰۰۰ تومان


برچسب‌ها: دانلود سوالات بانک تجارت رشته مهندسی صنایع
+ نوشته شده در  جمعه هفدهم بهمن ۱۳۹۳ساعت 22:21  توسط admin  | 
مرجع کامل کارآموزی

دانلود سوالات استخدامی بانک تجارت رشته اقتصاد

 

سوالات بانک تجارت شامل

نمونه سوالات ادبیات فارسی ۱۵ سوال  به همراه پاسخ
نمونه سوالات معارف اسلامی ۱۵ سوال  به همراه پاسخ
نمونه سوالات ریاضی و آمار ۱۵ سوال  به همراه پاسخ
نمونه سوالات ICDL و کامپیوتر ۱۵ سوال  به همراه پاسخ
نمونه سوالات معلومات عمومی و هوش ۱۵ سوال به همراه پاسخ
نمونه سوالات زبان انگلیسی ۱۵ سوال  به همراه پاسخ
نمونه سوالات تخصصی رشته اقتصاد ۵۰ سوال  به همراه پاسخ

قیمت ۳۰۰۰ تومان


برچسب‌ها: دانلود سوالات استخدامی بانک تجارت رشته اقتصاد
+ نوشته شده در  جمعه هفدهم بهمن ۱۳۹۳ساعت 22:21  توسط admin  | 
مرجع کامل کارآموزی

مطالب قدیمی‌تر