استخدامی 91

نمونه سوالات استخدامی وزارت نیرو کارشناس نرم افزار

نمونه سوالات استخدامی وزارت نیرو کارشناس نرم افزار

سوالات استخدامی وزارت نیرو کارشناس نرم افزار

نمونه سوالات استخدامی وزارت نیرو ۹۴ کارشناس نرم افزار

 

 

نمونه سوالات زبان تخصصی  ۱۱۵سوال  با پاسخنامه

نمونه سوالات سیستمهای عامل   ۱۳۰ سوال  با پاسخنامه

نمونه سوالات  ساختمان دادهها   ۱۰۰ سوال با پاسخنامه

نمونه سوالات شبکه های کامپیوتری ۱۱۵سوال با پاسخنامه

نمونه سوالات مهندسی نرم افزار ۱۳۰ سوال با پاسخنامه

نمونه سوالات پایگاه دادهها ۱۰۰ سوال با پاسخنامه

 

سوالات عمومی شامل :

۱- سوالات استخدامی فناوری اطلاعات (مهارتهای هفت گانه icdl) شامل ۲۵۰ سوال با پاسخنامه

۲- سوالات استخدامی ریاضی وآمار مقدماتی ۳۰۰ سوال با پاسخنامه

۳- سوالات استخدامی زبان وادبیات فارسی ۵۵۰ سوال با پاسخنامه

۴- سوالات استخدامی معارف اسلامی ۳۲۵ سوال با پاسخنامه

۵- سوالات استخدامی زبان انگلیسی عمومی ۵۰۰ سوال با پاسخنامه

۶- سوالات استخدامی اطلاعات عمومی ودانش اجتماعی ومبانی قانونی ۳۳۰ سوال با پاسخنامه

۷- سوالات استخدامی هوش و توانمندی های عمومی ۶۰۰ سوال با پاسخنامه

 

قیمت ۵۸۰۰

 

سوالات بعد از پرداخت قابل دانلود می باشد

برچسب‌ها: نمونه سوالات استخدامی وزارت نیرو کارشناس نرم افزار
+ نوشته شده در  جمعه یازدهم اردیبهشت ۱۳۹۴ساعت 14:51  توسط admin  | 
مرجع کامل کارآموزی

نمونه سوالات استخدامی وزارت نیرو تکنسین کامپیوتر

نمونه سوالات تکنسین کامپیوتر استخدامی وزارت نیرو

نمونه سوالات استخدامی وزارت نیرو ۹۴ تکنسین کامپیوتر(نرم افزار)

 

نمونه سوالات استخدامی وزارت نیرو ۹۴ تکنسین کامپیوتر(نرم افزار) ردیف ۴

 

 

نمونه سوالات زبان تخصصی  ۱۱۵سوال  با پاسخنامه

نمونه سوالات سیستمهای عامل   ۱۳۰ سوال  با پاسخنامه

نمونه سوالات  ساختمان دادهها   ۱۰۰ سوال با پاسخنامه

نمونه سوالات شبکه های کامپیوتری ۱۱۵سوال با پاسخنامه

نمونه سوالات مهندسی نرم افزار ۱۳۰ سوال با پاسخنامه

نمونه سوالات پایگاه دادهها ۱۰۰ سوال با پاسخنامه

 

سوالات عمومی شامل :

۱- سوالات استخدامی فناوری اطلاعات (مهارتهای هفت گانه icdl) شامل ۲۵۰ سوال با پاسخنامه

۲- سوالات استخدامی ریاضی وآمار مقدماتی ۳۰۰ سوال با پاسخنامه

۳- سوالات استخدامی زبان وادبیات فارسی ۵۵۰ سوال با پاسخنامه

۴- سوالات استخدامی معارف اسلامی ۳۲۵ سوال با پاسخنامه

۵- سوالات استخدامی زبان انگلیسی عمومی ۵۰۰ سوال با پاسخنامه

۶- سوالات استخدامی اطلاعات عمومی ودانش اجتماعی ومبانی قانونی ۳۳۰ سوال با پاسخنامه

۷- سوالات استخدامی هوش و توانمندی های عمومی ۶۰۰ سوال با پاسخنامه

 

قیمت ۵۸۰۰

 

سوالات بعد از پرداخت قابل دانلود می باشد

برچسب‌ها: نمونه سوالات استخدامی وزارت نیرو تکنسین کامپیوتر
+ نوشته شده در  جمعه یازدهم اردیبهشت ۱۳۹۴ساعت 14:50  توسط admin  | 
مرجع کامل کارآموزی

نمونه سوالات استخدامی وزارت نیرو کارشناس آزمایشگاه آب و فاضلاب

نمونه سوالات کارشناس آزمایشگاه آب و فاضلاب استخدامی وزارت نیرو

نمونه سوالات کارشناس آزمایشگاه آب و فاضلاب استخدامی وزارت نیرو ۹۴

نمونه سوالات کارشناس آزمایشگاه آب و فاضلاب استخدامی وزارت نیرو ۹۴ ردیف ۱۸

سوالات تخصصی کارشناس آزمایشگاه آب و فاضلاب

نمونه سوالات زبان تخصصی ۱۵۰ سوال با پاسخنامه

نمونه سوالات شیمی تجزیه ۱۵۵ سوال با پاسخنامه

نمونه سوالات شیمی آب و فاضلاب و آزمایشگاه ۱۵۵ سوال با پاسخنامه

نمونه سوالات میکروبیولوژی آب و فاضلاب و آزمایشگاه  ۴۰ سوال

نمونه سوالات تصفیه آب و فاضلاب ۲۲۰ سوال با پاسخنامه

نمونه سوالات روش های کنترل آلودگی محیط زیست (آب هوا خاک ) ۲۵ سوال

 

سوالات عمومی شامل:

 

۱- سوالات استخدامی فناوری اطلاعات (مهارتهای هفت گانه icdl) شامل ۲۵۰ سوال با پاسخنامه

۲- سوالات استخدامی ریاضی وآمار مقدماتی ۳۰۰ سوال با پاسخنامه

۳- سوالات استخدامی زبان وادبیات فارسی ۵۵۰ سوال با پاسخنامه

۴- سوالات استخدامی معارف اسلامی ۳۲۵ سوال با پاسخنامه

۵- سوالات استخدامی زبان انگلیسی عمومی ۵۰۰ سوال با پاسخنامه

۶- سوالات استخدامی اطلاعات عمومی ودانش اجتماعی ومبانی قانونی ۳۳۰ سوال با پاسخنامه

۷- سوالات استخدامی هوش و توانمندی های عمومی ۶۰۰ سوال با پاسخنامه

 

قیمت ۵۸۰۰

 

سوالات بعد از پرداخت قابل دانلود می باشد


برچسب‌ها: نمونه سوالات استخدامی وزارت نیرو کارشناس آزمایشگاه
+ نوشته شده در  جمعه یازدهم اردیبهشت ۱۳۹۴ساعت 14:50  توسط admin  | 
مرجع کامل کارآموزی

نمونه سوالات استخدامی وزارت نیرو مهندسی برق قدرت

نمونه سوالات مهندسی برق قدرت استخدامی وزارت نیرو

نمونه سوالات مهندسی برق قدرت استخدامی وزارت نیرو

نمونه سوالات مهندسی برق قدرت استخدامی وزارت نیرو

نمونه سوالات مهندسی برق قدرت استخدامی وزارت نیرو

 

 
 شامل سوالات تخصصی و عمومی

نمونه سوالات زبان تخصصی ۱۲۰ سوال با پاسخنامه

نمونه سوالات مدارهای الکتریکی ۱۰۰ سوال با پاسخنامه

نمونه سوالات بررسی سیستم های قدرت ۲۵ سوال 

نمونه سوالات عایق ها و فشار قوی ۶۵ سوال 

نمونه سوالات اندازه گیری الکتریکی ۶۰ سوال 

نمونه سوالات ماشین های الکتریکی ۲۰ سوال

 

سوالات عمومی شامل:

۱- سوالات استخدامی فناوری اطلاعات (مهارتهای هفت گانه icdl) شامل ۲۵۰ سوال با پاسخنامه

۲- سوالات استخدامی ریاضی وآمار مقدماتی ۳۰۰ سوال با پاسخنامه

۳- سوالات استخدامی زبان وادبیات فارسی ۵۵۰ سوال با پاسخنامه

۴- سوالات استخدامی معارف اسلامی ۳۲۵ سوال با پاسخنامه

۵- سوالات استخدامی زبان انگلیسی عمومی ۵۰۰ سوال با پاسخنامه

۶- سوالات استخدامی اطلاعات عمومی ودانش اجتماعی ومبانی قانونی ۳۳۰ سوال با پاسخنامه

۷- سوالات استخدامی هوش و توانمندی های عمومی ۶۰۰ سوال با پاسخنامه

 

قیمت ۵۸۰۰

 

سوالات بعد از پرداخت قابل دانلود می باشد

 


برچسب‌ها: نمونه سوالات استخدامی وزارت نیرو مهندسی برق قدرت
+ نوشته شده در  جمعه یازدهم اردیبهشت ۱۳۹۴ساعت 14:49  توسط admin  | 
مرجع کامل کارآموزی

سوالات استخدامی وزارت نیرو کارشناس مالی

نمونه سوالات استخدامی کارشناس مالی وزارت نیرو

نمونه سوالات استخدامی کارشناس مالی وزارت نیرو

 

نمونه سوالات استخدامی کارشناس مالی وزارت نیرو ۹۴ ردیف ۴۳

 شامل سوالات تخصصی و عمومی

نمونه سوالات زبان تخصصی ۱۵۰ سوال با پاسخنامه

نمونه سوالات اصول تنظیم بودجه ۸۰ سوال با پاسخنامه

نمونه سوالات حسابداری مالی ۱۰۰ سوال با پاسخنامه

نمونه سوالات حسابداری صنعتی ۱۱۵ سوال با پاسخنامه

نمونه سوالات حسابداری دولتی ۱۲۰ سوال با پاسخنامه

نمونه سوالات حسابرسی ۱۶۵  سوال با پاسخنامه

سوالات عمومی شامل:

سوالات عمومی شامل :

۱- سوالات استخدامی فناوری اطلاعات (مهارتهای هفت گانه icdl) شامل ۲۵۰ سوال با پاسخنامه

۲- سوالات استخدامی ریاضی وآمار مقدماتی ۳۰۰ سوال با پاسخنامه

۳- سوالات استخدامی زبان وادبیات فارسی ۵۵۰ سوال با پاسخنامه

۴- سوالات استخدامی معارف اسلامی ۳۲۵ سوال با پاسخنامه

۵- سوالات استخدامی زبان انگلیسی عمومی ۵۰۰ سوال با پاسخنامه

۶- سوالات استخدامی اطلاعات عمومی ودانش اجتماعی ومبانی قانونی ۳۳۰ سوال با پاسخنامه

۷- سوالات استخدامی هوش و توانمندی های عمومی ۶۰۰ سوال با پاسخنامه

 

قیمت ۵۸۰۰

 

سوالات بعد از پرداخت قابل دانلود می باشد


برچسب‌ها: سوالات استخدامی وزارت نیرو کارشناس مالی
+ نوشته شده در  جمعه یازدهم اردیبهشت ۱۳۹۴ساعت 14:48  توسط admin  | 
مرجع کامل کارآموزی

سوالات استخدامی مهمانداری هواپیما

 

سوالات استخدامی مهمانداری هواپیمایی ماهان

 سوالات استخدامی فناوری اطلاعات (مهارتهای هفت گانه icdl) شامل ۲۵۰ سوال با پاسخنامه

 سوالات استخدامی ریاضی وآمار مقدماتی ۳۰۰ سوال با پاسخنامه

 سوالات استخدامی زبان وادبیات فارسی ۵۵۰ سوال با پاسخنامه

 سوالات استخدامی معارف اسلامی ۳۲۵ سوال با پاسخنامه

سوالات استخدامی زبان انگلیسی عمومی ۵۰۰ سوال با پاسخنامه

 سوالات استخدامی اطلاعات عمومی ودانش اجتماعی ومبانی قانونی ۳۳۰ سوال با پاسخنامه

سوالات استخدامی هوش و توانمندی های عمومی ۶۰۰ سوال با پاسخنامه

 

 2800تومان


برچسب‌ها: سوالات استخدامی مهمانداری هواپیما
+ نوشته شده در  جمعه بیست و هشتم فروردین ۱۳۹۴ساعت 18:1  توسط admin  | 
مرجع کامل کارآموزی

سوالات استخدامی کارشناس برنامه و بودجه

 

 

سوالات کارشناس برنامه و بودجه استخدامی دستگاه های اجرایی کشور ۹۴

(کد خوشه :۱۱۶)

سوالات بر دو قسم است :

سوالات عمومی :

۱- سوالات استخدامی فناوری اطلاعات (مهارتهای هفت گانه icdl) شامل ۲۵۰ سوال با پاسخنامه

۲- سوالات استخدامی ریاضی وآمار مقدماتی ۳۰۰ سوال با پاسخنامه

۳- سوالات استخدامی زبان وادبیات فارسی ۵۵۰ سوال با پاسخنامه

۴- سوالات استخدامی معارف اسلامی ۳۲۵ سوال با پاسخنامه

۵- سوالات استخدامی زبان انگلیسی عمومی ۵۰۰ سوال با پاسخنامه

۶- سوالات استخدامی اطلاعات عمومی ودانش اجتماعی ومبانی قانونی ۳۳۰ سوال با پاسخنامه

۷- سوالات استخدامی هوش و توانمندی های عمومی ۶۰۰ سوال با پاسخنامه

با خرید سوالات بالا این سوالات را رایگان دانلود نمایید

سوالات تخصصی:

۱- سوالات استخدامی اصول و تئوری های مدیریت ۲۵۰ سوال با پاسخنامه

۲- سوالات استخدامی اقتصاد کلان و مالیه عمومی ۲۴۰ سوال با پاسخنامه

۳- سوالات استخدامی اصول حسابداری ۱۷۰ سوال با پاسخنامه

۴- سوالات استخدامی بوجه ریزی (تنظیم بودجه) و حسابداری دولتی ۲۵۰ سوال با پاسخنامه

 4900تومان


برچسب‌ها: سوالات استخدامی کارشناس برنامه و بودجه
+ نوشته شده در  جمعه بیست و هشتم فروردین ۱۳۹۴ساعت 18:0  توسط admin  | 
مرجع کامل کارآموزی

سوالات استخدامی امور مالی

 

 

سوالات امور مالی استخدامی دستگاه های اجرایی کشور ۹۴

(کد خوشه :۱۵۵)

سوالات بر دو قسم است :

سوالات عمومی :

۱- سوالات استخدامی فناوری اطلاعات (مهارتهای هفت گانه icdl) شامل ۲۵۰ سوال با پاسخنامه

۲- سوالات استخدامی ریاضی وآمار مقدماتی ۳۰۰ سوال با پاسخنامه

۳- سوالات استخدامی زبان وادبیات فارسی ۵۵۰ سوال با پاسخنامه

۴- سوالات استخدامی معارف اسلامی ۳۲۵ سوال با پاسخنامه

۵- سوالات استخدامی زبان انگلیسی عمومی ۵۰۰ سوال با پاسخنامه

۶- سوالات استخدامی اطلاعات عمومی ودانش اجتماعی ومبانی قانونی ۳۳۰ سوال با پاسخنامه

۷- سوالات استخدامی هوش و توانمندی های عمومی ۶۰۰ سوال با پاسخنامه

با خرید سوالات بالا این سوالات را رایگان دانلود نمایید

سوالات تخصصی:

۱- سوالات استخدامی اصول حسابداری ۱۷۵ سوال با پاسخنامه

۲- سوالات استخدامی اصول تنظیم بودجه ۱۵۰ سوال با پاسخنامه

۳- سوالات استخدامی حسابداری دولتی ۱۰۰ سوال با پاسخنامه

۴- سوالات استخدامی حسابداری مالی ۱۶۰ سوال با پاسخنامه

 

 3900تومان

سوالات بعد از پرداخت قابل دانلود می باشد

برچسب‌ها: سوالات استخدامی امور مالی
+ نوشته شده در  جمعه بیست و هشتم فروردین ۱۳۹۴ساعت 18:0  توسط admin  | 
مرجع کامل کارآموزی

سوالات استخدامی امور مالیاتی

 

سوالات امور مالیاتی استخدامی دستگاه های اجرایی کشور ۹۴

(کد خوشه :۱۸۰)

سوالات بر دو قسم است :

سوالات عمومی :

۱- سوالات استخدامی فناوری اطلاعات (مهارتهای هفت گانه icdl) شامل ۲۵۰ سوال با پاسخنامه

۲- سوالات استخدامی ریاضی وآمار مقدماتی ۳۰۰ سوال با پاسخنامه

۳- سوالات استخدامی زبان وادبیات فارسی ۵۵۰ سوال با پاسخنامه

۴- سوالات استخدامی معارف اسلامی ۳۲۵ سوال با پاسخنامه

۵- سوالات استخدامی زبان انگلیسی عمومی ۵۰۰ سوال با پاسخنامه

۶- سوالات استخدامی اطلاعات عمومی ودانش اجتماعی ومبانی قانونی ۳۳۰ سوال با پاسخنامه

۷- سوالات استخدامی هوش و توانمندی های عمومی ۶۰۰ سوال با پاسخنامه

با خرید سوالات بالا این سوالات را رایگان دانلود نمایید

سوالات تخصصی:

۱- سوالات استخدامی اقتصاد خرد و کلان ۸۰۰ سوال با پاسخنامه

۲- سوالات استخدامی حسابداری صنعتی ۱۱۵ سوال با پاسخنامه

۳- سوالات استخدامی حسابداری عمومی ۱۷۳ سوال با پاسخنامه

۴- سوالات استخدامی مالیه عمومی ۱۱۵ سوال با پاسخنامه

۵- جزوه آشنایی با قوانین و مقررات مالیاتی

 

 4900تومان

سوالات بعد از پرداخت قابل دانلود می باشد

برچسب‌ها: سوالات استخدامی امور مالیاتی
+ نوشته شده در  جمعه بیست و هشتم فروردین ۱۳۹۴ساعت 18:0  توسط admin  | 
مرجع کامل کارآموزی

سوالات استخدامی کارشناس تحلیل گر و برنامه نویس سیستم

 

سوالات کارشناس تحلیل گر و برنامه نویس سیستم استخدامی دستگاه های اجرایی کشور ۹۴

(کد خوشه :۱۷۸)

سوالات بر دو قسم است :

سوالات عمومی :

۱- سوالات استخدامی فناوری اطلاعات (مهارتهای هفت گانه icdl) شامل ۲۵۰ سوال با پاسخنامه

۲- سوالات استخدامی ریاضی وآمار مقدماتی ۳۰۰ سوال با پاسخنامه

۳- سوالات استخدامی زبان وادبیات فارسی ۵۵۰ سوال با پاسخنامه

۴- سوالات استخدامی معارف اسلامی ۳۲۵ سوال با پاسخنامه

۵- سوالات استخدامی زبان انگلیسی عمومی ۵۰۰ سوال با پاسخنامه

۶- سوالات استخدامی اطلاعات عمومی ودانش اجتماعی ومبانی قانونی ۳۳۰ سوال با پاسخنامه

۷- سوالات استخدامی هوش و توانمندی های عمومی ۶۰۰ سوال با پاسخنامه

با خرید سوالات بالا این سوالات را رایگان دانلود نمایید

سوالات تخصصی:

۱- سوالات استخدامی پایگاه داده ها ۱۰۰ سوال با پاسخنامه

۲- سوالات استخدامی تحلیل و طراحی سیستم ۱۰۰ سوال با پاسخنامه

۳- سوالات استخدامی زبان های برنامه نویس ۲۲۰ سوال با پاسخنامه

 

 3900تومان

سوالات بعد از پرداخت قابل دانلود می باشد

برچسب‌ها: سوالات استخدامی کارشناس تحلیل گر و برنامه نویس سیس
+ نوشته شده در  جمعه بیست و هشتم فروردین ۱۳۹۴ساعت 17:59  توسط admin  | 
مرجع کامل کارآموزی

سوالات استخدامی کارشناس امور پژوهشی

 

سوالات کارشناس امور پژوهشی استخدامی دستگاه های اجرایی کشور ۹۴

(کد خوشه :۱۲۷۷)

سوالات بر دو قسم است :

سوالات عمومی :

۱- سوالات استخدامی فناوری اطلاعات (مهارتهای هفت گانه icdl) شامل ۲۵۰ سوال با پاسخنامه

۲- سوالات استخدامی ریاضی وآمار مقدماتی ۳۰۰ سوال با پاسخنامه

۳- سوالات استخدامی زبان وادبیات فارسی ۵۵۰ سوال با پاسخنامه

۴- سوالات استخدامی معارف اسلامی ۳۲۵ سوال با پاسخنامه

۵- سوالات استخدامی زبان انگلیسی عمومی ۵۰۰ سوال با پاسخنامه

۶- سوالات استخدامی اطلاعات عمومی ودانش اجتماعی ومبانی قانونی ۳۳۰ سوال با پاسخنامه

۷- سوالات استخدامی هوش و توانمندی های عمومی ۶۰۰ سوال با پاسخنامه

 

با خرید سوالات بالا این سوالات را رایگان دانلود نمایید

سوالات تخصصی:

۱- سوالات استخدامی جامعه شناسی سازمان ها ۱۰۰ سوال با پاسخنامه

۲- سوالات استخدامی روش تحقیق  ۱۱۵ سوال با پاسخنامه

۳- سوالات استخدامی مبانی و نظریه های جامع شناسی ۱۲۰ سوال با پاسخنامه

۴- سوالات استخدامی  آمار و کاربرد آن در مدیریت ۱۲۰  سوال با پاسخ نامه + جزوء ۱۴۰ صفحه ایی

 

 4900تومان

سوالات بعد از پرداخت قابل دانلود می باشد

برچسب‌ها: سوالات استخدامی کارشناس امور پژوهشی
+ نوشته شده در  جمعه بیست و هشتم فروردین ۱۳۹۴ساعت 17:59  توسط admin  | 
مرجع کامل کارآموزی

سوالات استخدامی فوریت های پزشکی

 

سوالات استخدامی فوریت های پزشکی دستگاه های اجرایی کشور ۹۴

 

(کد خوشه :۱۲۷۳)

سوالات بر دو قسم است :

سوالات عمومی :

۱- سوالات استخدامی فناوری اطلاعات (مهارتهای هفت گانه icdl) شامل ۲۵۰ سوال با پاسخنامه

۲- سوالات استخدامی ریاضی وآمار مقدماتی ۳۰۰ سوال با پاسخنامه

۳- سوالات استخدامی زبان وادبیات فارسی ۵۵۰ سوال با پاسخنامه

۴- سوالات استخدامی معارف اسلامی ۳۲۵ سوال با پاسخنامه

۵- سوالات استخدامی زبان انگلیسی عمومی ۵۰۰ سوال با پاسخنامه

۶- سوالات استخدامی اطلاعات عمومی ودانش اجتماعی ومبانی قانونی ۳۳۰ سوال با پاسخنامه

۷- سوالات استخدامی هوش و توانمندی های عمومی ۶۰۰ سوال با پاسخنامه

با خرید سوالات بالا این سوالات را رایگان دانلود نمایید

سوالات تخصصی:

۱- سوالات استخدامی اناتومی و فیزیولوژی بدن ۱۳۵ سوال با پاسخنامه

 

 4900تومان

سوالات بعد از پرداخت قابل دانلود می باشد

برچسب‌ها: سوالات استخدامی فوریت های پزشکی
+ نوشته شده در  جمعه بیست و هشتم فروردین ۱۳۹۴ساعت 17:59  توسط admin  | 
مرجع کامل کارآموزی

سوالات استخدامی کارشناس برنامه ریزی

 

سوالات استخدامی کارشناس برنامه ریزی دستگاه های اجرایی کشور ۹۴

(کد خوشه :۱۶۱)

سوالات بر دو قسم است :

سوالات عمومی :

۱- سوالات استخدامی فناوری اطلاعات (مهارتهای هفت گانه icdl) شامل ۲۵۰ سوال با پاسخنامه

۲- سوالات استخدامی ریاضی وآمار مقدماتی ۳۰۰ سوال با پاسخنامه

۳- سوالات استخدامی زبان وادبیات فارسی ۵۵۰ سوال با پاسخنامه

۴- سوالات استخدامی معارف اسلامی ۳۲۵ سوال با پاسخنامه

۵- سوالات استخدامی زبان انگلیسی عمومی ۵۰۰ سوال با پاسخنامه

۶- سوالات استخدامی اطلاعات عمومی ودانش اجتماعی ومبانی قانونی ۳۳۰ سوال با پاسخنامه

۷- سوالات استخدامی هوش و توانمندی های عمومی ۶۰۰ سوال با پاسخنامه

 

با خرید سوالات بالا این سوالات را رایگان دانلود نمایید

سوالات تخصصی:

۱- سوالات استخدامی اصول و مبانی برنامه ریزی و توسعه ۱۲۰ سوال با پاسخنامه

۲- سوالات استخدامی اصول و مبانی علم اقتصاد ۱۱۵ سوال با پاسخنامه

۳- سوالات استخدامی اصول و مبانی مدیریت و بهره وری ۵۶۰ سوال با پاسخنامه

 

 4900تومان

سوالات بعد از پرداخت قابل دانلود می باشد

برچسب‌ها: سوالات استخدامی کارشناس برنامه ریزی
+ نوشته شده در  جمعه بیست و هشتم فروردین ۱۳۹۴ساعت 17:59  توسط admin  | 
مرجع کامل کارآموزی

سوالات استخدامی کارشناس مطالعات اقتصادی

 

سوالات استخدامی کارشناس مطالعات اقتصادی دستگاه های اجرایی کشور ۹۴

(کد خوشه :۱۲۴۸)

سوالات بر دو قسم است :

سوالات عمومی :

۱- سوالات استخدامی فناوری اطلاعات (مهارتهای هفت گانه icdl) شامل ۲۵۰ سوال با پاسخنامه

۲- سوالات استخدامی ریاضی وآمار مقدماتی ۳۰۰ سوال با پاسخنامه

۳- سوالات استخدامی زبان وادبیات فارسی ۵۵۰ سوال با پاسخنامه

۴- سوالات استخدامی معارف اسلامی ۳۲۵ سوال با پاسخنامه

۵- سوالات استخدامی زبان انگلیسی عمومی ۵۰۰ سوال با پاسخنامه

۶- سوالات استخدامی اطلاعات عمومی ودانش اجتماعی ومبانی قانونی ۳۳۰ سوال با پاسخنامه

۷- سوالات استخدامی هوش و توانمندی های عمومی ۶۰۰ سوال با پاسخنامه

با خرید سوالات بالا این سوالات را رایگان دانلود نمایید

سوالات تخصصی:

۱- سوالات استخدامی اقتصاد خرد و کلان ۲۴۰ سوال با پاسخنامه

۳-سوالات استخدامی آمار اقتصاد سنجی ۴۴۰ سوال با پاسخنامه

۴- سوالات استخدامی زبان تخصصی ۳۷۰ سوال با پاسخنامه

۵ – سوالات استخدامی مسایل اقتصاد ایران ۳۶۰ سوال با پاسخنامه

 4900تومان

سوالات بعد از پرداخت قابل دانلود می باشد

برچسب‌ها: سوالات استخدامی کارشناس مطالعات اقتصادی
+ نوشته شده در  جمعه بیست و هشتم فروردین ۱۳۹۴ساعت 17:58  توسط admin  | 
مرجع کامل کارآموزی

سوالات استخدامی پردازش اطلاعات ثبت احوال دستگاه های اجرایی کشور

 

سوالات استخدامی کارشناس امور پردازش اطلاعات ثبت احوال دستگاه های اجرایی کشور

سوالات استخدامی کارشناس امور پردازش اطلاعات ثبت احوال دستگاه های اجرایی کشور ۹۴

(کد خوشه :۱۲۶۹)

سوالات بر دو قسم است :

سوالات عمومی :

۱- سوالات استخدامی فناوری اطلاعات (مهارتهای هفت گانه icdl) شامل ۲۵۰ سوال با پاسخنامه

۲- سوالات استخدامی ریاضی وآمار مقدماتی ۳۰۰ سوال با پاسخنامه

۳- سوالات استخدامی زبان وادبیات فارسی ۵۵۰ سوال با پاسخنامه

۴- سوالات استخدامی معارف اسلامی ۳۲۵ سوال با پاسخنامه

۵- سوالات استخدامی زبان انگلیسی عمومی ۵۰۰ سوال با پاسخنامه

۶- سوالات استخدامی اطلاعات عمومی ودانش اجتماعی ومبانی قانونی ۳۳۰ سوال با پاسخنامه

۷- سوالات استخدامی هوش و توانمندی های عمومی ۶۰۰ سوال با پاسخنامه

سوالات تخصصی:

۱- سوالات استخدامی مبانی پایگاه داده و ساختار فایل ۱۰۰ سوال با پاسخنامه

۲- سوالات استخدامی مدیریت هویت و هویت الکترونیکی ۱۴۵ سوال ۷۰ با پاسخ (و ۷۵ تا بدون پاسخ)

۳- سوالات استخدامی امنیت فناوری اطلاعات ۱۴۰ سوال با پاسخنامه

۴- سوالات استخدامی شبکه های کامپیوتری ۱۴۰ سوال با پاسخنامه

 

 4300تومان

سوالات بعد از پرداخت قابل دانلود می باشد

برچسب‌ها: سوالات استخدامی پردازش اطلاعات ثبت احوال دستگاه ها
+ نوشته شده در  جمعه بیست و هشتم فروردین ۱۳۹۴ساعت 17:52  توسط admin  | 
مرجع کامل کارآموزی

مطالب قدیمی‌تر