استخدامی 91

پاورپوینت سیستمهای دودویی

+ نوشته شده در  شنبه بیست و هفتم دی 1393ساعت 12:42  توسط admin  | 
مرجع کامل کارآموزی

سوالات استخدامی پتروشیمی کاردانی شیمی

 
 

دانلود سوالات استخدامی پتروشیمی رشته کاردانی شیمی

سوالات تخصصی شامل:

شیمی آلی: ۱۵ سوال به همراه پاسخ

مکانیک سیالات: ۱۵ سوال به همراه پاسخ

ترمودینامیک: ۱۵ سوال به همراه پاسخ

کنترول فرآیند و طراحی راکتور: ۱۵ سوال به همراه پاسخ

انتقال حرارت: ۱۵ سوال به همراه پاسخ

انتقال جرم و عملیات واحد: ۱۵ سوال به همراه پاسخ

سوالات مربوط به دوره های قبل می باشد

سوالات عمومی :

شامل :

۳۴۰ سوال زبان و ادبیات فارسی با پاسخنامه

۲۸۰ سوال زبان انگلیسی با پاسخنامه

۳۱۰ سوال کامپیوتر و ICDL با پاسخنامه

۲۶۰ سوال هوش و استعداد تحصیلی با پاسخنامه

سوالات استخدامی پتروشیمی کاردانی شیمی


برچسب‌ها: سوالات استخدامی پتروشیمی کاردانی شیمی
+ نوشته شده در  یکشنبه بیست و یکم دی 1393ساعت 16:34  توسط admin  | 
مرجع کامل کارآموزی

سوالات استخدامی پتروشیمی مهندسی شیمی

 
 

 دانلود سوالات تخصصی استخدامی پتروشیمی رشته مهندسی شیمی

سوالات تخصصی شامل :

شیمی آلی: ۱۵ سوال به همراه پاسخ

مکانیک سیالات: ۱۵ سوال به همراه پاسخ

ترمودینامیک: ۱۵ سوال به همراه پاسخ

کنترول فرآیند و طراحی راکتور: ۱۵ سوال به همراه پاسخ

انتقال حرارت: ۱۵ سوال به همراه پاسخ

انتقال جرم و عملیات واحد: ۱۵ سوال به همراه پاسخ

 

سوالات عمومی :

شامل :

۳۴۰ سوال زبان و ادبیات فارسی با پاسخنامه

۲۸۰ سوال زبان انگلیسی با پاسخنامه

۳۱۰ سوال کامپیوتر و ICDL با پاسخنامه

۲۶۰ سوال هوش و استعداد تحصیلی با پاسخنامه

سوالات استخدامی پتروشیمی مهندسی شیمی

سوالات استخدامی پتروشیمی مهندسی شیمی


برچسب‌ها: سوالات استخدامی پتروشیمی مهندسی شیمی
+ نوشته شده در  یکشنبه بیست و یکم دی 1393ساعت 16:34  توسط admin  | 
مرجع کامل کارآموزی

سوالات استخدامی پتروشیمی مهندسی برق

 
 

دانلود سوالات تخصصی استخدامی پتروشیمی رشته مهندسی برق

سوالات تخصصی

شامل :

التکرونیک: ۲۰ سوال به همراه پاسخ
الکترومغناطیسی: ۲۰ سوال به همراه پاسخ
مدارهای التکرونیکی: ۳۵ سوال به همراه پاسخ

کنترول خطی: ۱۰ سوال به همراه پاسخ
مدارهای منطقی: ۱۵ سوال به همراه پاسخ
ماشین های الکترونیکی: ۳۵ سوال به همراه پاسخ

سوالات مربوط به دوره های قبل می باشد

نمونه سوالات بررسی سیستم های قدرت ۲۵ سوال  بدون پاسخ

نمونه سوالات اندازه گیری الکتریکی ۶۰ سوال (۲۰ سوال با پاسخ)

سوالات عمومی :

شامل :

۳۴۰ سوال زبان و ادبیات فارسی با پاسخنامه

۲۸۰ سوال زبان انگلیسی با پاسخنامه

۳۱۰ سوال کامپیوتر و ICDL با پاسخنامه

۲۶۰ سوال هوش و استعداد تحصیلی با پاسخنامه

سوالات استخدامی پتروشیمی مهندسی برق


برچسب‌ها: سوالات استخدامی پتروشیمی مهندسی برق
+ نوشته شده در  یکشنبه بیست و یکم دی 1393ساعت 16:33  توسط admin  | 
مرجع کامل کارآموزی

سوالات استخدامی پتروشیمی کاردانی برق

 
 

دانلود سوالات تخصصی استخدامی پتروشیمی رشته کاردانی برق

سوالات تخصصی

شامل :

التکرونیک: ۲۰ سوال به همراه پاسخ
الکترومغناطیسی: ۲۰ سوال به همراه پاسخ
مدارهای التکرونیکی: ۳۵ سوال به همراه پاسخ
ماشین های الکترونیکی: ۳۵ سوال به همراه پاسخ

مدارهای منطقی: ۱۵ سوال به همراه پاسخ

نمونه سوالات مدارهای الکتریکی ۱۰۰ سوال با پاسخنامه

سوالات عمومی :

شامل :

۳۴۰ سوال زبان و ادبیات فارسی با پاسخنامه

۲۸۰ سوال زبان انگلیسی با پاسخنامه

۳۱۰ سوال کامپیوتر و ICDL با پاسخنامه

۲۶۰ سوال هوش و استعداد تحصیلی با پاسخنامه

سوالات استخدامی پتروشیمی کاردانی برق


برچسب‌ها: سوالات استخدامی پتروشیمی کاردانی برق
+ نوشته شده در  یکشنبه بیست و یکم دی 1393ساعت 16:33  توسط admin  | 
مرجع کامل کارآموزی

سوالات استخدامی پتروشیمی مهندسی مکانیک

 
 

دانلود سوالات تخصصی استخدامی پتروشیمی رشته مهندسی مکانیک

سوالات تخصصی

شامل :

دانلود نمونه سوالات ترمودینامیک ۶۰ سوال با پاسخنامه

دانلود نمونه سوالات مکانیک سیالات ۵۵ سوال با پاسخنامه

دانلود نمونه سوالات انتقال حرارت ۵۵ سوال با پاسخنامه

دانلود نمونه سوالات استاتیک و مقاومت مصالح ۴۰ سوال با پاسخنامه

جزوء دینامیک ۲۹ صفحه ایی

 

سوالات عمومی :

شامل :

۳۴۰ سوال زبان و ادبیات فارسی با پاسخنامه

۲۸۰ سوال زبان انگلیسی با پاسخنامه

۳۱۰ سوال کامپیوتر و ICDL با پاسخنامه

۲۶۰ سوال هوش و استعداد تحصیلی با پاسخنامه

سوالات استخدامی پتروشیمی مهندسی مکانیک


برچسب‌ها: سوالات استخدامی پتروشیمی مهندسی مکانیک
+ نوشته شده در  یکشنبه بیست و یکم دی 1393ساعت 16:32  توسط admin  | 
مرجع کامل کارآموزی

سوالات استخدامی پتروشیمی رشته کاردانی مکانیک

 
 

دانلود سوالات تخصصی استخدامی پتروشیمی  رشته کاردانی مکانیک

سوالات تخصصی

شامل :

دانلود نمونه سوالات  ترمودینامیک ۶۰ سوال با پاسخنامه 

دانلود نمونه سوالات  مکانیک سیالات ۵۵ سوال با پاسخنامه

دانلود نمونه سوالات  انتقال حرارت  ۵۵ سوال با پاسخنامه

دانلود نمونه سوالات  استاتیک و مقاومت مصالح  ۴۰ سوال با پاسخنامه

 

سوالات عمومی :

شامل :

۳۴۰ سوال زبان و ادبیات فارسی با پاسخنامه

۲۸۰ سوال زبان انگلیسی با پاسخنامه

۳۱۰ سوال کامپیوتر و ICDL    با پاسخنامه

۲۶۰ سوال هوش و استعداد تحصیلی با پاسخنامه

سوالات استخدامی پتروشیمی رشته کاردانی مکانیک


برچسب‌ها: سوالات استخدامی پتروشیمی رشته کاردانی مکانیک
+ نوشته شده در  یکشنبه بیست و یکم دی 1393ساعت 16:31  توسط admin  | 
مرجع کامل کارآموزی

دانلود سوالات استخدامی پست بانک کارشناس حقوقی

سوالات تخصصی

نمونه سوالات متون حقوقی ۹۰ سوال همراه با پاسخ نامه

نمونه سوالات حقوق تجارت ۱۵۰ سوال همراه با پاسخ نامه

نمونه سوالات حقوق مدنی ۱۳۵ سوال همراه با پاسخ نامه

نمونه سوالات آیین دادرسی مدنی ۱۲۰ سوال همراه با پاسخ نامه

نمونه سوالات آیین دادرسی کیفری ۱۲۰ سوال همراه با پاسخ نامه

نمونه سوالات متون فقه ۱۰۰ سوال همراه با پاسخ نامه

سوالات عمومی :

شامل :

نمونه سوالات زبان انگلیسی ۲۶۴ سوال با پاسخ نامه

نمونه سوالات معارف اسلامی ۲۵۰ سوال با پاسخ نامه

نمونه سوالات ریاضی ۲۹۸ سوال با پاسخ نامه

نمونه سوالات کامپیوتر ۲۷۵ سوال با پاسخ نامه

نمونه سوالات هوش و استعداد تحصیلی ۳۴۰ سوال با پاسخ نامه

 

 قیمت 2700

فایل بعد از پرداخت قابل دانلود می باشد

راهنمای خرید


برچسب‌ها: دانلود سوالات استخدامی پست بانک کارشناس حقوقی
+ نوشته شده در  یکشنبه هفتم دی 1393ساعت 15:49  توسط admin  | 
مرجع کامل کارآموزی

نمونه سوالات استخدامی پست بانک کاربر رایانه

نمونه سوالات استخدامی پست بانک کاربر رایانه

سوالات تخصصی

شامل :

نمونه سوالات شبکه و (ای تی ) ۱۵۰ سوال همراه با پاسخ نامه

نمونه سوالات نرم افزار ۱۲۰ سوال همراه با پاسخ نامه

نمونه سوالات سخت افزار  ۱۰۰ سوال همراه پاسخ نامه


سوالات عمومی :

شامل :

نمونه سوالات زبان انگلیسی ۲۶۴ سوال با پاسخ نامه

نمونه سوالات معارف اسلامی ۲۵۰ سوال با پاسخ نامه

نمونه سوالات ریاضی ۲۹۸ سوال با پاسخ نامه

نمونه سوالات کامپیوتر ۲۷۵ سوال با پاسخ نامه

نمونه سوالات هوش و استعداد تحصیلی ۳۴۰ سوال با پاسخ نامه

 قیمت 2700

فایل بعد از پرداخت قابل دانلود می باشد

راهنمای خرید


برچسب‌ها: نمونه سوالات استخدامی پست بانک کاربر رایانه
+ نوشته شده در  یکشنبه هفتم دی 1393ساعت 15:48  توسط admin  | 
مرجع کامل کارآموزی

دانلود سوالات استخدامی پست بانک متصدی امور بانکی

دانلود سوالات استخدامی پست بانک متصدی امور بانکی (ارزی)

سوالات تخصصی (شامل دو مجموعه)

نمونه سوالات زبان انگلیسی (بازرگانی) ۲۱۰ سوال پاسخ نامه

نمونه سوالات زبان انگلیسی (بازرگانی) ۲۵۰ سوال پاسخ نامه

سوالات عمومی :

شامل :

نمونه سوالات زبان انگلیسی ۲۶۴ سوال با پاسخ نامه

نمونه سوالات معارف اسلامی ۲۵۰ سوال با پاسخ نامه

نمونه سوالات ریاضی ۲۹۸ سوال با پاسخ نامه

نمونه سوالات کامپیوتر ۲۷۵ سوال با پاسخ نامه

نمونه سوالات هوش و استعداد تحصیلی ۳۴۰ سوال با پاسخ نامه

 قیمت 2700

فایل بعد از پرداخت قابل دانلود می باشد

راهنمای خرید


برچسب‌ها: دانلود سوالات استخدامی پست بانک متصدی امور بانکی, دانلود سوالات استخدامی متصدی امور بانکی
+ نوشته شده در  یکشنبه هفتم دی 1393ساعت 15:48  توسط admin  | 
مرجع کامل کارآموزی

دانلود سوالات استخدامی نیروگاه اتمی رشته مکانیک

دانلود سوالات تخصصی استخدامی نیروگاه اتمی رشته مهندسی مکانیک

سوالات تخصصی

شامل :

دانلود نمونه سوالات ترمودینامیک ۱۲۴ سوال با پاسخنامه

دانلود نمونه سوالات مکانیک سیالات ۱۲۰ سوال با پاسخنامه

دانلود نمونه سوالات انتقال حرارت ۱۱۷ سوال با پاسخنامه

دانلود نمونه سوالات استاتیک و مقاومت مصالح ۱۱۵ سوال با پاسخنامه به همراه جزوء ۴۹ صفحه ایی

دانلود نمونه سوالات دینامیک ۴۰ سوال با پاسخنامه به همراه جزوء دینامیک ۲۹ صفحه ایی

سوالات عمومی :

شامل :

۲۸۵ سوال زبان انگلیسی به همراه پاسخنامه
۲۶۵ سوال هوش و استعداد یادگیری به همراه پاسخنامه

۴۵۰ سوال مهارت های ICDL (هفتگانه ) به همراه پاسخنامه


برچسب‌ها: دانلود سوالات استخدامی نیروگاه اتمی رشته مکانیک
+ نوشته شده در  پنجشنبه بیستم آذر 1393ساعت 20:43  توسط admin  | 
مرجع کامل کارآموزی

دانلود سوالات استخدامی نیروگاه اتمی برق

دانلود سوالات تخصصی استخدامی نیروگاه اتمی مهندسی برق گرایش قدرت

سوالات تخصصی

شامل :

نمونه سوالات مدارهای الکتریکی ۱۲۰ سوال با پاسخنامه

نمونه سوالات اندازه گیری الکتریکی ۲۵ سوال با پاسخنامه

نمونه سوالات تشریحی تجهیزات پست ۱۰۷ سوال با پاسخنامه به همراه جژوء ۵۰ صفحه ایی

نمونه سوالات ماشین های الکتریکی ۸۰ سوال با پاسخنامه

نمونه سوالات بررسی سیستم های قدرت ۳۰ سوال با پاسخنامه

جزوء انواع و  تولید نیروگاه ۲۲۲ صفحه ایی

جزوء رله و حفاظت ۷۱ صفحه ایی

سوالات عمومی :

شامل :

۲۸۵ سوال زبان انگلیسی به همراه پاسخنامه
۲۶۵ سوال هوش و استعداد یادگیری به همراه پاسخنامه

۴۵۰ سوال مهارت های ICDL (هفتگانه ) به همراه پاسخنامه

 


برچسب‌ها: دانلود سوالات استخدامی نیروگاه اتمی برق
+ نوشته شده در  پنجشنبه بیستم آذر 1393ساعت 20:42  توسط admin  | 
مرجع کامل کارآموزی

دانلود سوالات استخدامی نیروگاه اتمی الکترونیک

دانلود سوالات تخصصی استخدامی نیروگاه اتمی مهندسی برق گرایش الکترونیک

سوالات تخصصی

شامل :

دانلود نمونه سوالات مدارهای الکتریکی ۱۲۰ سوال با پاسخنامه

دانلود نمونه سوالات ماشین های الکتریکی، ۸۰ سوال با پاسخنامه

دانلود نمونه سوالات الکترونیک عمومی ۲۰ سوال با پاسخنامه

دانلود نمونه سوالات کنترل خطی ، ۴۵ سوال با پاسخنامه  به همراه جزوء ۱۹ صفحه ایی

سوالات عمومی :

شامل :

۲۸۵ سوال زبان انگلیسی به همراه پاسخنامه
۲۶۵ سوال هوش و استعداد یادگیری به همراه پاسخنامه

۴۵۰ سوال مهارت های ICDL (هفتگانه ) به همراه پاسخنامه

 


برچسب‌ها: دانلود سوالات استخدامی نیروگاه اتمی الکترونیک
+ نوشته شده در  پنجشنبه بیستم آذر 1393ساعت 20:41  توسط admin  | 
مرجع کامل کارآموزی

دانلود سوالات استخدامی نیروگاه اتمی

مونه سوالات استخدامی نیروگاه اتمی

شامل :

۲۸۵ سوال زبان انگلیسی به همراه پاسخنامه
۲۶۵ سوال هوش و استعداد یادگیری به همراه پاسخنامه

۴۵۰ سوال مهارت های ICDL (هفتگانه ) به همراه پاسخنامه

 


برچسب‌ها: دانلود سوالات استخدامی نیروگاه اتمی
+ نوشته شده در  پنجشنبه بیستم آذر 1393ساعت 20:39  توسط admin  | 
مرجع کامل کارآموزی

بررسی انواع و میزان اختلالات رفتاری

بررسی انواع و میزان اختلالات رفتاری

بررسی انواع و میزان اختلالات رفتاریبررسی انواع و میزان اختلالات رفتاری در بین دانش آموزان دختر و پسر شهرستان ابهر

صفحات: 71
فرمت : ورد (قابل ویرایش)


طرح مساله و چارچوب نظری آن
با توجه به اجتماعی بودن آدمی از لحاظ زمینه های بهنجاری و نابهنجاری رفتارها مطاله رفتاری فرد و شناخت اختلالات رفتاری وی بسیار حائز اهمیت است . در پژوهش حاضر میزان اختلاات رفتاری بین دانش آموزان دختر و پسر پایه سوم راهنمایی شهرستان ابهر مورد بررسی قرار می گیرد .
ساخت جمعیت کشور ما به گونه ای که نوجوانان و جوانان بیشترین قشر آن را تشکیل می دهند که شناخت تنوع و میزان اختلالات دانش آموزان در جهت برنامه ریزی ها و فعالیتهای آموزشی و پرورشی کاری بس مهم است . منظور از اختلاات رفتاری آن دسته از رفتارهایی است که از دیدگاههای روان شناسی و جامعه شناسی بهنجار نمی باشد و مساله مورد تحقیق اختلالات رفتاری عبارتند از : هیجان پذیری وسواس ف تمایل به گوشه گیری ، رفتار و انکارپارانویایی ، افسردگی ، گرایش به پرخاشگری و رفتارهای تهاجمی ، بی قراری ، گرایش رفتارهای ضد اجتماعی است .


دانلود فهرست مطالب
دانلود فایل
 
+ نوشته شده در  دوشنبه دهم آذر 1393ساعت 21:18  توسط admin  | 
مرجع کامل کارآموزی

مطالب قدیمی‌تر